Language selector:
pl
  • You are here:
  • Home
  • Polityka prywatności
 
 

Polityka prywatności

Niniejsze uwagi wynikające z prawa o ochronie danych osobowych odnoszą się do strony internetowej Oriental Motor (Europa) GmbH  (orientalmotor.de, oriental-motor.de, orientalmotor.fr, oriental-motor.fr, orientalmotor.it, oriental-motor.it, oriental-motor.co.uk, oriental-motor.eu, orientalmotor.cz, orientalmotor.com.tr, orientalmotor.es, orientalmotor.ru, orientalmotor.nl, orientalmotor.hu, orientalmotor.pl, orientalmotor.pt, orientalmotor.fi, orientalmotor.dk).
Mimo starannej kontroli zawartości nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść stron podlinkowanych odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Na naszej stronie internetowej oferujemy różne serwisy, które nie są dostępne bez podania danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można zidentyfikować klientów. Może to być pojedyncza informacja lub kombinacja wielu informacji, jak choćby numer klienta, numer telefonu, adres email, adres pocztowy, nazwa firmy i informacje w odpowiedzi na zapytania, które umożliwią identyfikację klientów indywidualnych. Prosimy przestrzegać poniższych wskazówek wynikających z prawa o ochronie danych osobowych.

Zarządzanie danymi osobowymi
Oriental Motor stara się jak najlepiej chronić dane osobowe klientów. Podejmowane są działania mające na celu uniemożliwienie niedozwolonego dostępu, utraty, zniszczenia, modyfikowania i przekazywania danych osobowych. Jeżeli mimo to zdarzy się taki przypadek, niezwłocznie zostaną przedsięwzięte odpowiedne środki zaradcze.

Użycie danych osobowych
Dane podawane przez klienta służą przygotowaniu, bądź poprawie usług serwisowych. Dane osobowe z zasady nie są przekazywane osobom trzecim, wyjątkiem są zobowiązania ustawowe lub nakaz sądowy.

Ograniczone korzystanie z danych
Jeśli klient w odpowiednich formularzach ankietowych zadeklaruje zgodę na otrzymywanie informacji od Oriental Motor, Oriental Motor może przesyłać mu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób informacje o akcjach sprzedażowych, organizowanych imprezach itp. W przypadku, gdy klient nie potrzebuje już takich informacji, może w każdej chwili powiadomić o tym Oriental Motor za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu.

Pozostałe uwagi o postępowaniu z danymi osobowymi
Chociaż Oriental Motor troszczy się o ochronę danych osobowych klientów, prosi się klientów o wykazanie odpowiedniej ostrożności przy obchodzeniu się z tymi danymi. Oriental Motor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych klientów na stronach internetowych, połączonych hiperłączem ze stroną Oriental Motor.

Wskazówki wynikające z prawa o ochronie danych osobowych mogą się zmienić po pojawieniu się nowych serwisów w ofercie. Poza tym istnieje możliwość, że Oriental Motor zmieni te postanowienia w celu poprawy ochrony danych osobowych lub w ramach nowych przepisów prawa. Z tego powodu doradza się klientowi, od czasu do czasu przeczytać na nowo te postanowienia.

Cookies
Cookies to małe pakiety informacyjne, które serwer internetowy wysyła do przeglądarki klienta w celu efektywnego korzystania z internetu i może je tam gromadzić w formie pliku. Dzięki cookies można ustalić, jaka przeglądarka odwiedziła stronę internetową. Dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki klient może uniemożliwić przejmowanie cookies lub otrzymywać ostrzeżenia przed przejęciem. Nasze serwery intenetowe używają cookies do następujących celów:

Aby zmieniać zawartość strony internetowej lub e-maili w celu poprawy zadowolenia klientów lub aby indywidualizować treść dla każdego klienta.

Do przeprowadzenia analiz statystycznych, w których jednak nie jest możliwa indywidualna identyfikacja klienta.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy serwisów internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. "cookies", plików tekstowych, zapisywanych w Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Generowane przez cookies informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane do serwera Google w USA i są tam zapisywane w pamięci. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Państwa wizyt na stronie internetowej, do sporządzania raportów dla administratorów strony internetowej o aktywności strony i do świadczenia dalszych usług związanym z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Google może też przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie doszukiwać się związku Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu swojej przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić instalację cookies; pragniemy jednakże zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej deklarują Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google pobranych przez Państwa danych w opisany wyżej sposób i w wymienionym wyżej celu.

Wskazówki wynikające z prawa o ochronie danych osobowym obowiązują z chwilą ich publikacji na stronie internetowej.

Styczeń 2011

ORIENTAL MOTOR (Europa) GmbH
European Headquarters
Schiessstraße 74
40549 Düsseldorf
Germany

Tel: +49-(0)2 11/52 067-00
Faks: +49-(0)2 11/52 067-099
info@orientalmotor.de

Kontakt

Centrum Klienta

Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące produktów. Bezpłatny numer dla Europy:
00 800 / 22 55 66 22
(bezpłatny numer dla Europy)